marc ulrix

De Betere Service Voor Je CV

Get Adobe Flash player

Logo Comfort Partner

Een simpele tip:

Electrisch verwarmenElectrisch bijverwarmen is not done! Deze veelvraten slorpen tot 0.40 € per uur uit je portefeuille.

Inschrijving nieuwsbrief

Stel uw vraag

Stoken op mazout


Mazoutlevering
Mazout is in feite Russisch voor stookolie, soms ook huisbrandolie genaamd. Door toevoeging van een rode kleurstof, wordt een goed herkenbaar verschil gemaakt met de verschillende heffingen, zodat de douane je kan controleren of je niet rijdt op 'rode mazout'.

Stookolie is een afgeleid produkt uit ruwe olie, afkomstig uit diepe aardlagen en opgeboord uit reservoirgesteente. De petrochemische industrie verwerkt deze niet enkel tot stookolie, maar ook tot o.a. kerosine, benzine en LPG-gas. 

Zwavelrijk of zwavelarm

Zwavel verbindt zich met zuurstof tot zwavelzuur en is de oorzaak van zure regen. Tegenwoordig geeft de leverancier je de keuze tussen gewone klassieke stookolie en zwavelarme (0.005 i.p.v. 0.1% zwavelgehalte). Omdat de verbranding zuiverder is en de afzetting aan zwavel in de ketel de warmteoverdracht belemmert, betaalt de kleine meerprijs zichzelf herhaaldelijk terug.
Indien je verwarmt met een condensatieketel is zwavelarme stookolie trouwens vereist door de fabrikant.

Veilige opslag

Mazout geeft een gegarandeerde calorische waarde af en is 100% veilig, omdat zijn vlampunt hoog ligt (55°C). Dit wil zeggen dat je mazout moet verwarmen tot 55° om de stookolie te doen ontvlammen in de nabijheid van een vlam. De stockage en het vervoer is hierdoor absoluut veilig...
Doordat je zonder problemen en voor lange tijd kan stockeren, investeer je wanneer de prijs gunstig is:

Mazoutprijzen

De prijs van stookolie is bijna iedere dag verschillend en is afhangend van verschillende faktoren, zoals de wereldmarktprijs van een vat ruwe olie...

De overheid van België heeft verder bepaald wat de maximale bovengrens mag zijn van het bedrag dat een brandstofleverancier voor één liter mazout mag vragen. Dit wordt dan de (maximale) dagprijs van de mazout genoemd.
Ook is er een klein prijsverschil tussen zwavelrijke en zwavelarme mazout, ook wel 'extra' genoemd.

Omdat de klant meestal een flinke hoeveelheid afneemt van de leverancier wordt er een korting voorzien zodat de klant uiteindelijk steeds minder betaalt dan de officiële dagprijs.

Evolutie van stookolieprijzen de afgelopen 5 jaar:

 

mazoutprijzen 022018 opt

Bron: Total

 
Gespreide betalingen

De meeste leveranciers van stookolie bieden de klant de mogelijkheid om maandelijks gespreid te betalen, zodat het stookoliebudget beter kan beheerd worden. Hiervoor worden meestal de volgende regels gevolgd:

GeldNeem contact op met de stookolieleverancier en informeer naar de betalingsmogelijkheid 'maandelijks gespreid betalen'. Met hem berekent u uw jaarlijks geschat mazoutverbruik.
Een 1e levering moet minimum 1.000 liter bevatten, maar je kan natuurlijk ook meer bestellen.
Bij de eerste levering dient er minstens 50% van deze levering betaald worden. Dit kan volgende scenario's meebrengen:
U betaalt dit bedrag eenmalig bij de levering indien u meteen bestelt op het moment dat u het contract afsluit. U heeft dan nog geen voorafbetalingen gedaan.

Er zijn al een aantal maandelijkse bedragen betaald, waarvan de som groter is dan de waarde van deze 50%. U hoeft dan helemaal niets extra te betalen, dit wordt opgevangen door de reeds gestorte bedragen.

Indien u al een beperkt aantal maanden heeft betaald, maar de som is kleiner dan dan de waarde van deze 50%, dient u een bijkomend bedrag op te leggen.De reeds betaalde maanden kan u aftrekken van het 50% bedrag. Dit saldo betaalt u eenmalig bovenop uw maandelijks bedrag.
Deze 50% regel is enkel van toepassing op de 1e levering na afsluiten van een contract. Vervolgens betaalt u maandelijks een vast bedrag dat overeenkomt met 1/12de van het geschat jaarlijks verbruik.

Jaarlijks volgt er een afrekening tussen het geschat jaarlijks verbruik en het effectief verbruik. Heeft u meer of minder verbruikt dan de initiële schatting, dan wordt dit saldo verrekend in het volgende jaar.

Neem voor meer informatie contact op met je leverancier.

 knop terug naar boven opt