marc ulrix

De Betere Service Voor Je CV

Get Adobe Flash player

Logo Comfort Partner

Een simpele tip:

Electrisch verwarmenElectrisch bijverwarmen is not done! Deze veelvraten slorpen tot 0.40 € per uur uit je portefeuille.

Inschrijving nieuwsbrief

Stel uw vraag

Stoken op gas


Gasvlam opt
Gas is de meest zuivere en milieuvriendelijkste fossiele brandstof. De uitstoot aan CO2 bij verbranding is zeer laag en dat is een goede zaak voor het broeikaseffect. 2.4 miljoen gezinnen in België zijn reeds aangesloten op het aardgasnet en hun aantal blijft stijgen.

Een gasketel neemt weinig ruimte in, is zeer discreet en veilig. De mogelijkheden tot kombinatie met andere systemen zijn enorm. Denk maar bv aan de ondersteuning van een zonneboiler of een warmtepomp.


Aardgas

Aardgas is het meest voordelige gas, mede dankzij de goedkope distributie.
In vergelijking met mazout stook je voordeliger. Je hebt geen opslag nodig, de investering is kleiner en een gasketel vraagt minder onderhoud.


Twee verschillende soorten aardgas

België beschikt over twee verschillende aardgasnetten, deze gassen kunnen niet met mekaar gemengd worden:

L-gas, ook wel arm gas genoemd, is afkomstig uit het Slochterenveld in Groningen (NL). De calorische waarde is op dit moment 9,43 kWh/m³. Omdat deze bron in tijd beperkt is, verwacht men dat Nederland na verloop van tijd de uitvoer zal stilleggen.

H-gas, rijk gas genoemd, komt België binnen via Zeebrugge en is afkomstig uit de Noordzee, Algerije, Qatar en een klein gedeelte uit Rusland. H-gas heeft een calorische waarde van 10,75 kWh/m³.

Fluxys landkaart

H-gas wordt binnenshuis verdeeld met een druk van 20 mbar en L-gas aan 25 mbar.

Een toestel dat in België wordt geïnstalleerd dient in alle omstandigheden veilig, zuinig en milieuvriendelijk te werken op beide gassoorten. Daarom is het niet alleen verplicht, maar ook technisch noodzakelijk om in België een toestel te plaatsen dat gekeurd is voor het Belgische aardgasnet.

Prijsberekening

Aardgas teller

 

De gasmeter geeft je verbruik weer in m³, maar de facturatie gebeurt steeds in kWh. De reden daarvoor is omdat de calorische waarden van de twee soorten gassen verschillend zijn en daarom wordt er gebruik gemaakt van een omrekeningscoëfficiënt (ook conversiefactor genoemd).
Zo gebeurt de omrekening van kubieke meters naar kilowattuur (kWh)

Dus wie laagcalorisch gas stookt (L-gas), verbruikt méér m³ volume dan iemand die hoogcalorisch stookt (H-gas), zodat het omrekeningscoëfficiënt kleiner is. En visa versa uiteraard...

Een voorbeeld:

L-gas: coëfficiënt 9,43.
H-gas: coëfficiënt 11,23.

  • Je hebt laagcalorisch gas en het verbruik op jaarbasis is 1000 m³? Doe dan 1000 x 9,43 = 9.430 kWh.
  • Je hebt hoogcalorisch gas en verbruikt 1000 m³? Doe dan 1000 x 11,23 = 11.230 kWh.

Hierbovenop komt nog eens de prijs voor de distributie van het net (zowel met vaste als variabele term) én bepaalde heffingen zoals meterhuur en variabele federale bijdragen.

Om een juiste vergelijking te maken met de kostprijs van stookolie dien je aldus met het volledige prijskaartje rekening te houden, omdat mazout afgeleverd wordt inclusief transport en alle heffingen.

Propaan en butaangas

Propaantank


Propaangas, butaan en LPG-gassen worden uit ruwe olie gewonnen. Het transporteren en bewaren gebeurt in vloeibare vorm, dit in tegenstelling tot aardgas. Pas wanneer je het gaat gebruiken, gaat de vorm over van vloeibaar naar gas.

Het verschil tussen propaan en butaan:

Het grote verschil is de reactie op temperaturen.
Butaan dien je binnen op te stellen, omdat bij temperaturen rond het vriespunt het gas al niet meer bruikbaar is.
Propaan kan worden afgenomen tot maar liefst -42°C.

Een propaantank laten plaatsen is interessant wanneer je wenst te verwarmen op gas terwijl er (nog) geen aardgasleidingen ter beschikking is in je straat. Je leverancier plaatst de propaantank als eigenaar en zorgt voor de keuringen en het onderhoud ervan, terwijl jij de huurder bent.
Let wel dat je zo'n 10 tot 12 % duurder zal stoken dan met aardgas, mede door de opslag- en transportkosten.

De gasketel dient door de fabrikant gekeurd te zijn voor propaan. Indien je wil overschakelen naar aardgas is het mogelijk om de ketel te laten aanpassen. Enkel de fabrikant mag deze aanpassing uitvoeren.

knop terug naar boven opt