marc ulrix

De Betere Service Voor Je CV

Get Adobe Flash player

Logo Comfort Partner

Een simpele tip:

LeidingisolatieIsoleer cv-leidingen in alle onverwarmde ruimten zoals de cv-ruimte, (kruip)kelder, trappenhal of berging.

Inschrijving nieuwsbrief

Stel uw vraag

Het expansievat: Moet er nog druk zijn?


Expansievat
Cv-water moet constant en in alle leidingdelen onder druk staan, zoniet lukt het de circulatiepomp niet om een omloop te verkrijgen.

Op de momenten dat in de installatie een druk heerst die kleiner is dan de atmosferische omgevingsdruk, zal er lucht in het systeem binnendringen.
Er zullen op termijn problemen onstaan zoals lawaaihinder, corrosie, slijtage aan de pomp, verminderde warmteafgifte door hydraulisch onevenwicht en zelfs een verhoogd energieverbruik.


Werking van het expansievat

Het water in je cv schommelt constant van temperatuur met verschillen van soms wel meer den 70°. Aangezien een vloeistof bij verwarming sterk uitzet, moet dit kunnen opgevangen worden.

Het hele principe van een expansievat berust op de natuurwetten dat je lucht kan samenpersen en een vloeistof niet.

Een drukvat bevat een membraan of balg welke het vat in twee compartementen verdeelt: Een kamer voor de lucht of stikstof, en een ander compertement voor het cv-water.
Door opwarming zal het water uitzetten en zo de lucht samenpersen.
Koelt het water terug af, dan krimpt het en de lucht perst het water terug in de installatie.

Een volledig set drukvat prescomano en vulsetEen volledig set
: Drukvat, manometer met veilgheidsventiel en een vulset. Alles op de juiste plaats zodat je kan bijvullen en druk controleren tegelijk.

 

 

2 doorsnede van een membraanexpantievatEen doorsnede
: Bovenaan een 3/4'' aansluiting voor op je cv, het zwarte gedeelte is een hoedmembraan en het grijze gedeelte het luchtcompartement.

 

 

Hoedmembraan in werking
Drukvat in werking
: Het cv-water (blauw) drukt het hoedmembraan naar beneden om zo de uitzetting van het cv-water op te vangen.

 

 

Opstelling van het expansievat

Bij de meeste gasketels zit het expansievat ingebouwd of is er een aparte aansluiting voorzien zodat het vat steeds de juiste opstelling heeft.
Bij eigen opstellingen (zoals bij een mazoutinstallatie) dient het expansievat steeds kortbij de zuigzijde van de circulatiepomp te worden gemonteerd.

Schema opstelling expansievat


Opstelling A
 toont de pomp op de retourzijde van de ketel, het expansievat bevindt zich vlak voor de pomp, zo wordt de nodige druk geleverd voor een goede circulatie te verkrijgen over de hele installatie.

Opstelling B schetst de pomp op de aanvoer en het expansievat vlakbij de ketel op de retourleiding. Omdat het hydraulisch weerstandsverlies van een mazoutketel heel klein is (door grote doorgangen), zal het expansievat ook hier zijn goede werking kunnen leveren. Een bijkomend voordeel is dat het vat minder onderhevig is aan temperatuursverschillen zodat de levensduur zal toenemen.