marc ulrix

De Betere Service Voor Je CV

Get Adobe Flash player

Logo Comfort Partner

Een simpele tip:

schakelaar optBij een mazouttankbeurt dien je de cv-ketel minstens 1 uur uit te schakelen zodat vervuiling in je tank kan bezinken.

Inschrijving nieuwsbrief

Stel uw vraag

De cv-pomp: Circulatie op aanvraag


 Circulator groen

 

De cv-pomp, ook wel circulator genoemd, moet het water doorheen de installatie sturen. Dit is uiteraard de enige manier om warmteafgifte van de ketel naar de vertrekken te verkrijgen.

  • De pomp is zo berekend dat ze de weerstand van de meest ongunstig (moeilijkst) gelegen radiator net kan overwinnen terwijl alle radiatorkranen geopend zijn.
  • Bij deze berekening worden eveneens de leidingdiameters bepaald zodat de snelheid in de leidingen niet groter is dan 0.5 meter per seconde. Zo worden vervelende stromingsgeluiden voorkomen. Bovendien zal een verwarmingslichaam pas een goede warmteafgifte leveren wanneer het temperatuurverschil tussen aanvoer en terugvoer groot genoeg is.

Opgelet: De pomp is zo opgebouwd dat het draaiende gedeelte in het water zit. De grafieten glijlagers worden zo door het water gesmeerd. Wanneer de pomp droog draait worden deze lagers onherroepelijk beschadigd en kunnen niet worden vervangen. Indien de pomp vastgelopen is, probeer deze dan op gang te krijgen. Meer uitleg hierover vind je hier.

Opstelling van de circulatiepomp

 

De pomp mag zowel op aanvoer als de terugvoer van de ketel geplaatst worden.
Bij de meeste gasketels zit de pomp (en meestal ook het expansievat) reeds ingebouwd op de juiste plaats, maar bij mazoutinstallaties dient de montage zo opgebouw te zijn dat het expansievat de nodige druk kan leveren op de zuigzijde van de pomp.

Schema opstelling cv pomp

  • Opstelling A toont de pomp op de retourzijde van de ketel, het expansievat bevindt zich vlak voor de pomp, zo wordt de nodige druk geleverd voor een goede circulatie te verkrijgen over de hele installatie.
  • Opstelling B schetst de pomp op de aanvoer en het expansievat vlakbij de ketel op de retourleiding. Omdat het hydraulisch weerstandsverlies van een mazoutketel heel klein is (door grote doorgangen), zal het expansievat ook hier zijn goede werking kunnen leveren. Een bijkomend voordeel is dat het vat minder onderhevig is aan temperatuursverschillen zodat de levensduur zal toenemen.

tip optControleer de opstelling van de juiste plaatsing én instelling van het expansievat. Een verkeerde opstelling zorgt voor een hydraulisch onevenwicht en de gevolgen hiervan zijn niet te overzien: Een slechte werking van het systeem (luchtproblemen), corrosie, pompdefecten, nauwelijks werkende radiatoren en een slecht stookrendement! 



Stroomverbruik

Energielabels

Een circulatiepomp kan in bepaalde gevallen heel wat stroom verslinden. Dit is afhankelijk van de energieschaal van de pomp, maar ook van de gebruikte regeling van de cv-installatie, die bepalend is voor het aantal bedrijfsuren van de pomp.

Veel oudere installaties zijn zo opgebouwd dat de kamerthermostaat de brander aanstuurt, terwijl de verwarmingspomp dag en nacht in bedrijf is. De installateur adviseerde in die tijd de klanten zelfs om de pomp gewoon het hele jaar door te laten draaien tegen het vastlopen ervan.

Moderne installaties sturen de pomp op een slimme manier: Wanneer de ruimtethermostaat de gevraagde temperatuur heeft behaald, valt de verbranding stil en zal de pomp ongeveer 4 minuten nadraaien om de restwarmte van de ketel rond te circuleren. Een pompschakeling laat op zijn beurt in de zomer de pomp één minuut per dag draaien, hetgeen de levensduur van de pomp verlengt en de bedrijfszekerheid verhoogt.

 

Evolutie


1. De oudste generatie

Zeer oude cv pompHerkenbaar aan zijn robuuste, zware bouw.

Dergelijke pompen draaien constant aan dezelfde snelheid en hun verbruik (70 tot 90 watt) is niet van de minsten.
Rekening houdend met de ongestuurde regeling uit die tijd (pomp draait constant tijdens het stookseizoen), komt dit neer op 80 watt x 5840 bedrijfsuren = 467 kWh (+/- 93€). Dit is meer dan het jaarlijks verbruik van een hedendaagse diepvrieskist.


2. De standenpomp

3 standen pompDe alom bekende standen-pomp (met meestal 3 standen).

Deze is uitgerust met een instelling om zo het gewenste toerental te verkrijgen die in de pompgrafiek passend is met de weerstand van het water in de 
toegepaste installatie.
Op het kentekenplaatje vind je het verbruik per stand terug, alsook de energieklasse, gaande van B tot G. De verschillen tussen deze klassen zijn enorm. Zo verbruikt een B-klasse bv tot 65% minder stroom dan een F-klasse.
Tot 2005 droegen de meeste pompen het label D tot F.

Ondertussen werd voor gans Europa het vereiste energielabel aangepast naar klasse A. Omdat deze klasse niet haalbaar is met een vast toerental is dit systeem al meer dan een jaar uit de produktie gehaald.


tip opt

Zet de snelheidsregeling van je pomp een stand lager, open alle thermostaatkranen en zet de ruimtethermostaat hoog.
Wanneer alle radiatoren goed op temperatuur geraken heb je zo een besparing op stroomverbruik gerealiseerd.
Door de tragere doorstroming zullen de radiatoren bovendien een betere warmteafgifte leveren en stiller werken.


 

3. De hoogrendementspomp klasse A

hr pompDe nieuwe generatie pompen realiseren een besparing tot maar liefst 90% aan stroomverbruik door gebruik te maken van een automatische regeling op een superzuinige, fluisterstille gelijkstroommotor.

Door de ingebouwde druksensor zal de motor zijn toerental voortdurend aanpassen aan de situatie. Wanneer er bijvoorbeeld slechts één of twee radiatoren warmte vragen, zal deze zo langzaam draaien dat het verbruik bijna te verwaarlozen is (3-6 watt). Vele types geven het stroomverbruik aan op de display.
Een niet te onderschatten besparing is tevens de verbetering van het hydraulisch evenwicht in de verwarmingskring, door de constante regeling van de doorstroomsnelheden.

 

knop terug naar boven opt