marc ulrix

De Betere Service Voor Je CV

Get Adobe Flash player

Logo Comfort Partner

Een simpele tip:

schakelaar optBij een mazouttankbeurt dien je de cv-ketel minstens 1 uur uit te schakelen zodat vervuiling in je tank kan bezinken.

Inschrijving nieuwsbrief

Stel uw vraag

icoon mazout

 

Onderhoud van mazoutketelsAlle centrale stooktoestellen op een vloeibare brandstof (mazout) met een vermogen vanaf 20 kilowatt, dienen verplicht jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd door een erkend technicus vloeibare brandstof. De gebruiker/huurder is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van deze onderhoudswerken.

Attesten

U ontvangt twee attesten, een attest van reiniging en een verbrandingsattest. Sinds 1 juni 2013 zijn de waarden waaraan een verbranding moet voldoen (uitstoot) verstrengd.

 

Onderhoudswerken


onderhoudswerken mazoutketel optTijdens het onderhoud worden de vuurhaard en kanalen van de ketel, de verbindingsbuis tussen ketel en schoorsteen én de schoorsteen zelf, mechanisch gereinigd. Op deze manier is alle residu verwijderd en zal de warmteoverdracht terug optimaal zijn met een rendementsverhoging als gevolg.

De brander wordt inwendig geborsteld en eventueel met luchtdruk uitgeblazen. Ook de mazoutfilters worden gecontroleerd en indien nodig schoongemaakt en de mazoutverstuiver vervangen.


Na het onderhoud volgt de correcte branderafstelling met digitale apparatuur om een zo perfect mogelijk rendement te verkrijgen. De onderhoudsbeurt wordt afgesloten met een controleproef van de goede werking van de installatie en de aflevering van een wettig onderhoudsattest met een uitprint van de gemeten waarden.


Ook worden tijdens de onderhoudswerken verschillende controles toegepast zoals de werking van de verschillende veiligheden, het expansievat, de cv-pomp(en) en de algehele staat van je installatie.

 

Veilige staat van werking

Het verbrandingsattest vermeldt ook de beoordeling van een veilige staat van werking. Voor mazoutinstallaties onder de 70 Kw gelden de volgende voorwaarden: 

Schoorsteen opt- De minimale schoorsteentrek tijdens de werking van het toestel is 5 Pa indien het toestel open is aangesloten (gebruikt de lucht in het stooklokaal). Bij een gesloten systeem dienen de schouwdelen geplaatst te zijn volgens de code van goede praktijk en goede werking ervan. 

- Bij open aansluitingen dient er voldoende aanvoer van verbrandingslucht. Deze verluchtingsopeningen dienen onbelemmerd en niet-afsluitbaar te zijn. Een venster dat je kan sluiten telt dus niet!
Bovendien dienen er twee verluchtingsgaten aanwezig te zijn om zo een circulatie te verkrijgen: Een lage verluchting van 3 cm² per Kw vermogen (zie identificatieplaatje) en een hoge verluchting (maximaal 50 cm van plafond) van 1 cm² per Kw. Beiden mogen niet kleiner zijn dan 50 cm².

 

De goede staat van werking


De goede staat van werking heeft te maken met het verbrandingstechnische gedeelte van het stooktoestel. Ook hier dient aan alle onderstaande voorwaarden voldaan te worden. Er wordt geen rekening meer gehouden met de ouderdom van de mazoutketel:

Rookgasmeting-Geen condensatievocht in het rookgaskanaal of in het afvoerkanaal, tenzij het hiervoor voorzien is.
-Geen sporen van olie bij meting van de rookgasafvoer op het filtreerpapier van de roetpomp, waarbij de roetindex maximaal 1 mag zijn.
-Een minimaal Co2-gehalte van 12%.
-Een maximaal CO-gehalte van 155 mg/Kwh.
-Maximaal zuurstofgehalte van 4.4 %.
-Een minimum verbrandingsrendement van 90% op de onderwaarde.