marc ulrix

De Betere Service Voor Je CV

Get Adobe Flash player

Logo Comfort Partner

Een simpele tip:

schakelaar optBij een mazouttankbeurt dien je de cv-ketel minstens 1 uur uit te schakelen zodat vervuiling in je tank kan bezinken.

Inschrijving nieuwsbrief

Stel uw vraag

icoon aardgas

 


Onderhoud van gasketelsWat zegt de wetgeving?

Sinds 1 juni 2007 is de wetgeving aangepast betreffende het onderhoud en controle van verwarmingsinstallaties. Deze wetgeving toont nogal wat verschillen tussen de regio's, zo dien je bv in Vlaanderen je gasketel tweejaarlijks te laten onderhouden, terwijl dit in Wallonië om de drie jaar is. We zetten hier de belangrijkste wetgeving voor Vlaanderen even op een rij:

attesten ketelonderhoud=> Iedere nieuwe installatie dient bij de opstart te worden voorzien van een keuringsrapport, opgesteld door een erkend technieker. Dit rapport dient steeds bij het toestel te blijven.

=> Alle centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen van 20 kilowatt of meer, dienen tweejaarlijks een onderhoudsbeurt en een controle te krijgen.

=> De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van de onderhouds- en controlewerken, dus ook de huurder. Wanneer het huurcontract melding maakt van een jaarlijkse controle, dan dient dit ook zo te gebeuren, omdat de huurder bij ondertekening zich akkoord verklaarde.

=> De huurder dient steeds een kopie van het reinigings-en verbrandingsattest aan de eigenaar te bezorgen als bewijs.

=> Bij een eventuele controle dienen steeds de twee laatste attesten voorgelegd te worden.

=> De onkosten die eventueel voortvloeien door het niet (tijdig) laten onderhouden kunnen verhaald worden op de huurder.

 

De voordelen van een regelmatige onderhoudsbeurt

Onderhoud betekent alles wordt wel eens gezegd en dat is ook zo. Een tijdig onderhoud van je gasketel zorgt ervoor dat het rendement op peil blijft en overloopt de goede werking.

onderhoud gasketel

Wanneer je auto niet tijdig een onderhoudsbeurt krijgt dan gaat dit gegarandeerd voor problemen zorgen...

Bij een gasketel is dit net hetzelfde: Wanneer bv het waterslot-afvoersysteem van een condensatie gasketel niet tijdig wordt schoongemaakt, verstopt deze en zal de ventilator of de brander op een dag gewoonweg 'verzuipen' in zijn eigen condensaat. Dit met zware kosten als gevolg...

Of nog erger: Een versleten dichting van de verbrandingskamer zorgt voor het effect van een snijbrander en is genoeg om de bekleding van de ketel gewoonweg kapot te branden. De gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn!